Gelecek Problemleri Çözme Programı Kategorileri (FPSPI)

FPS Programının Amacı

Eleştirel ve yaratıcı düşünme becerilerini kullanarak çocukların ve gençlerin pozitif bir gelecek tasarlama ve planlama becerilerini geliştirmektir. Program dört ana dalda Türkiye’de yarışmayı içermektedir:

1. Toplumsal Problem Çözme (CmPS)
Öğrencilerin araştırmak için kendi toplumlarındaki (okul, yerel, bölge, küresel) seçtikleri bir problem durumunu, gerçek araştırma etkinliğine dönüştürmesidir.Yaratıcı problem çözme sürecini kullanarak durumu analiz edip bir plan geliştirme ve problem için en iyi çözümü uygulamadır. Dünya genelindeki öğrenciler, çevre kirliliğinin temizlenmesinden sokak hayvanlarına yuva bulmaya kadar birçok konuda kendi aksiyon planlarını uygularlar.

Aksiyon temelli otantik öğrenme, öğrencilerin tüm disiplinler için eldeki bilgileri kullanma ve eğitimlerine aktif bir şekilde katılmayı desteklemektedir. Öğrenciler toplumlarında pozitif bir farklılık yaratmak için birlikte çalışarak engelleri öğrenir, tanır ve üstesinden gelir.

2. Küresel Konularda Problem Çözme (GIPS)

Bazı küresel konular üzerinde çalışmayla öğrencilerin küresel farkındalıkları artmakta ve belli branşlardaki içerik temelli başlıkları (İş dünyası, ekonomi, bilim ve teknoloji, toplum ve politika) keşfetmektedirler. Verilen bir konu üzerinde titiz bir çalışma sonrasında öğrenciler bir sayfalık gelecek sahnesi analiz eder. Bu sahne normal olarak gelecekteki 40 yıl içinde geniş bir konu başlığındaki özel bir konudan gelen bir durumu anlatır. Daha sonra öğrenciler özel proforma kitapçıkları kullanarak 6 basamaklı analizlerini yazarlar.

3. Senaryo Yazımı (ScW)

Öğrenciler 1500 sözcüğe kadar oluşturacakları senaryoyu sunarlar. Bu “senaryolar” kısa hikaye formatında, araştırmaya dayalı, belirlenen konu başlıklarından birisini seçerek, en az gelecekteki 20 yıl içinde olacak şekilde yazılır. Süreç içinde öğrencilerin geleceğe bakışları daha netleşir, genişler ve zenginleşir.

4. Senaryo Performans (ScP)

Bu bileşen geleneksel hikaye anlatım becerisini geliştirmek ve sürdürmek için programa eklenmiştir. Bu bileşen düşünme becerilerini sözlü olarak daha iyi ifade edebilen çocuklar için idealdir.

2016-2017 Eğitim Yılı FPSPI Konuları

 • Birinci Problem : Eğitim eşitsizliği
 • İkinci Problem : Her şey genlerde
 • Türkiye Finalleri Problemi: Kimlik hırsızlığı / 3D Baskı

2017-2018 Eğitim Yılı FPSPI Konuları

 • Birinci Problem : Bulaşıcı hastalıkların yayılması
 • İkinci Problem : Toksik (zehirli) materyaller
 • Q.P (Qualifying Problem) : Bulut Depolama
 • I.C (International Conference): Ceza Hukuk Sistemi

 

2018-2019 Eğitim Yılı FPSPI Konuları

 • Birinci Problem: Ay, Mars ve ötesine yolculuk
 • İkinci Problem : Dronlar (İnsansız hava aracı)
 • Q.P (Qualifying Problem) : Yiyecek kayıbı ve Atıkları
 • I.C (International Conference 2019): Yeniden Diriliş (De-Extinction)

 

2019-2020 Eğitim Yılı FPSPI Konuları

 • Birinci Problem: Uluslararası Yolculuk (International Travel)
 • İkinci Problem: Oyunlaştırma (Gamification) 
 • Q.P (Qualifying Problem):  Yoksulluk içinde Yaşamak (Living in Poverty) (Türkiye Finalleri İçin)

 

Konular hakkında daha fazla bigli için lütfen  linke  tıklayınız.