Kategori Danışmanları

Kategori Danışmanları

Akbar AGHDAM

FPS Türkiye Direktörü
0532 628 1685

akbaraghdam@turkiyefps.org

Şerife ÜZMEZ

Eğitim ve Değerlendirme Başkanı
Küresel Problemleri Çözme
0505 598 4518

Başak ARSLAN

Senaryo Performans +
Küresel Problemleri Çözme   
0505 921 5406

Uğur Sarıçam

Küresel Problemleri Çözme
0541 535 9165

Gülnur HAMZAOĞLU

Toplumsal Problemleri Çözme
0505 892 3346

Willeke COPPENS

Küresel Problemleri Çözme
0535 402 0570

Cihan TUĞ

Senaryo Yazma
0532 509 6512