FPSPI Bileşenleri

FPSPI Bileşenleri

 

Eylem Temelli Problem Çözme (AbPS)

   *Seviyeler:

  • Minikler – K-3
  • Küçükler- K3-K6
  • Gençler – K6-K9

AbPS, yarışma programı değildir. Öğrencileri kendi toplumlarında söz konusu sorunları keşfetmeye ve bunlar için bir eyleme planı hazırlamaya  teşvik eder.

 

 Yarışma Bileşenleri

   *Seviyeler:

  • Küçükler (Junior) – K 4-6    
  • Geneçler (Middle) – K 7-9
  • Büyükler (Senior) – K 10-12
  • Yetişkinler (Adult)

 

Global Problemleri Çözme (Global Issues Problem Solving: GIPS)

Takımlar halinde veya bireysel olarak yarışılabilir. Türkiye FPS’de takım olarak yarışılır. Takımlar en az 2 kişi, en fazla 6 kişiden oluşur. Bu altı kişiden  sadece 4 kişi Booklet Yazma yarışmasında yer alır (diğer 2 kişi SKEÇ sunumlarında yer alabilir). Her yıl açıklanan 5 konu başlığı altında araştırmalar yapılır . Gelecek Senaryolarında ortaya konulan sorunlara 6 basamaklı problem çözme süreci uygulanır. 

 

Toplumsal Problemleri Çözme (Community Problem Solving: CmPS)

Takımlar halinde veya bireysel olarak yarışılabilir. Bu kategoride en az 4 ve en fazla 15 kişi ile takım oluşur. Yerel, bölgesel veya global sorunlar tespit edilerek bunlara çözümler üretilir. CmPS projeleri çevre, kültür, sağlık, eğitim alanlarıyla ilgili olabilir.

 

Senaryo Yazma (Scenario Writing: ScW)

Öğrenciler sene başında açıklanan 5 konudan biri ile ilgili olarak 1500 kelimelik gelecek senaryoları yazarak yaratıcı yazma becerilerini geliştirirler. Kategoriye bireysel olarak katılım sağlanır. 

 

Senaryo Performans (Scenario Performance: ScP)

Öğrenciler sene başında açıklanan 5 konudan biri ile ilgili olarak 4 dakikalık bir video çalışması yaparak yarışmaya bireysel olarak katılabilirler.  Gelecek senaryoları tiyatral ve yaratıcı yeteneklerini söz konusu  olan becerilerini geliştirirler.