Gelecek Problemleri Çözme Programı Kategorileri (FPSPI)

FPS Programının Amacı

Eleştirel ve yaratıcı düşünme becerilerini kullanarak çocukların ve gençlerin pozitif bir gelecek tasarlama ve planlama becerilerini geliştirmektir. Program dört ana dalda Türkiye’de yarışmayı içermektedir:

1. Toplumsal Problem Çözme (CmPS)

Öğrencilerin araştırmak için kendi toplumlarındaki (okul, yerel, bölge, küresel) seçtikleri bir problem durumunu, gerçek araştırma etkinliğine dönüştürmesidir.Yaratıcı problem çözme sürecini kullanarak durumu analiz edip bir plan geliştirme ve problem için en iyi çözümü uygulamadır. Dünya genelindeki öğrenciler, çevre kirliliğinin temizlenmesinden sokak hayvanlarına yuva bulmaya kadar birçok konuda kendi aksiyon planlarını uygularlar.

Aksiyon temelli otantik öğrenme, öğrencilerin tüm disiplinler için eldeki bilgileri kullanma ve eğitimlerine aktif bir şekilde katılmayı desteklemektedir. Öğrenciler toplumlarında pozitif bir farklılık yaratmak için birlikte çalışarak engelleri öğrenir, tanır ve üstesinden gelir.

2. Küresel Konularda Problem Çözme (GIPS)

Bazı küresel konular üzerinde çalışmayla öğrencilerin küresel farkındalıkları artmakta ve belli branşlardaki içerik temelli başlıkları (İş dünyası, ekonomi, bilim ve teknoloji, toplum ve politika) keşfetmektedirler. Verilen bir konu üzerinde titiz bir çalışma sonrasında öğrenciler bir sayfalık gelecek sahnesi analiz eder. Bu sahne normal olarak gelecekteki 40 yıl içinde geniş bir konu başlığındaki özel bir konudan gelen bir durumu anlatır. Daha sonra öğrenciler özel proforma kitapçıkları kullanarak 6 basamaklı analizlerini yazarlar.

3. Senaryo Yazımı (ScW)

Öğrenciler 1500 sözcüğe kadar oluşturacakları senaryoyu sunarlar. Bu “senaryolar” kısa hikaye formatında, araştırmaya dayalı, belirlenen konu başlıklarından birisini seçerek, en az gelecekteki 20 yıl içinde olacak şekilde yazılır. Süreç içinde öğrencilerin geleceğe bakışları daha netleşir, genişler ve zenginleşir.

4. Senaryo Performans (ScP)

Bu bileşen geleneksel hikaye anlatım becerisini geliştirmek ve sürdürmek için programa eklenmiştir. Bu bileşen düşünme becerilerini sözlü olarak daha iyi ifade edebilen çocuklar için idealdir.

Konular hakkında daha fazla bigli için lütfen  linke  tıklayınız.