Kategori Danışmanları

Kategori Danışmanları

Akbar AGHDAM

FPS Türkiye Direktörü
0532 628 1685
akbaraghdam@turkiyefps.org

Şerife ÜZMEZ

Eğitim ve Değerlendirme Başkanı
Küresel Problemleri Çözme (GIPS)

0505 598 4518

Başak ARSLAN

Küresel Problemleri Çözme (GIPS)
Toplumsal Problemleri Çözme (CmPS)
0505 921 5406

Cihan TUĞ

Senaryo Yazma (ScW)

Senaryo Performans (ScP)
0532 509 6512

M. Çağrı BAĞÇECİK

Küresel Problemleri Çözme (GIPS)
0505 276 59 12

Filiz TURANOĞUZ

Toplumsal Problemleri Çözme (CmPS)

0535 928 99 21

Uğur Sarıçam

Küresel Problemleri Çözme (GIPS)

0541 535 91 65