FPSPI Hedefleri

FPSPI Hedefleri

 • Geleceğe yönelik ilgi ve global farkındalık yaratmak
 • Karmaşık toplumsal problemleri keşfetmek ve çözümler üretmek.
 • Araştırma becerilerini geliştirmek, ve kullanmak.
 • Problem çözme stratejilerini öğrenmek ve uygulamak.
 • Eleştirel ve yaratıcı düşünme becerilerini geliştirmek ve arttırmak.
 • Gerçek hayatta karşılaşılan problemler ile ilgilenmek.
 • Takım çalışması becerilerini geliştirmek.
 • Sözlü ve yazılı iletişimi geliştirmek.

6 Basamaklı Problem Çözme Modeli

 1. Gelecek senaryosundaki sorunları tespit etmek.
 2. Temel Problemi belirlemek.
 3. Temel problem için çözümler üretmek.
 4. Çözüm önerilerini değerlendirmek için kriter geliştirmek
 5. Çözüm önerilerini kriterlere göre puanlamak.
 6. Aksiyon Planı geliştirmek.